Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Voor iedere 55-plusser die fit wil blijven!

Het doel van MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) is in groepsverband bewegen met plezier. Speels bewegen betekent omgaan met motorische eigenschappen, zoals kracht, snelheid, lenigheid, uithoudings- en coördinatievermogen. We proberen met speels bewegen die motorische eigenschappen te onderhouden en/of te verbeteren. Door in groepsverband te werken stimuleren we het speelgedrag, sportgedrag en de activiteiten in het dagelijkse leven. De lessen worden gegeven met veel variatie en aanpassingen zodat het voor ieders niveau uitdagend en ook haalbaar is.

Lesrooster
Woensdag 09.00-10.00
Woensdag 11.45-12.45
Zaterdag 09.00-10.00 uur


Locatie
Sportzaal Kennis en Expertise Centrum, Beatrixlaan 3, 6006 AH Weert

Contributie
€ 42 per 2 maanden