Recreanten Top

Heb jij vroeger geturnd op wedstrijd niveau en wil je weer eens aan de brug hangen, trucjes op de balk doen en in de blokkenkuil springen?

Dan ben je van harte welkom in onze Recreanten TOP team. Op dinsdag van 20.00 tot 21.30 hebben we een leuke club met oud wedstrijd turnsters die het nog leuk en natuurlijk gezellig vinden om wat te blijven turnen.

We hebben nog wat plekjes vrij dus meld je snel aan voor een proefles en schuif gezellig aan.

Lesrooster
Dinsdag van 20.00 tot 21.30

Locatie
Turnhal De Kazeren, Karzernelaan 101 gebouw 29


Contributie

€58,33 per 2 maanden*. Dit bedrag wordt 5x per jaar geïnd.

Kan je maar af en toe meedoen? ook dat is mogelijk.

Koop een 10 ritten kaart!

Kosten € 80,00 per 10 lessen 

8,50 bondcontributie per kwartaal (dit wordt 1 x per jaar doorbelast)