Kleutergym

In de kleutergymlessen (voor kinderen van 4-6 jaar) wordt gewerkt aan Beweegdiploma 2.

De oefeningen behorende bij Beweegdiploma 2 zijn uitgebreider en moeilijker dan bij Beweegdiploma 1 (zie Ouder & Kind gym). Omdat de ‘doorstromers’ van Beweegdiploma 1 al over bepaalde basisvaardigheden beschikken, is er in de kleuterles meer aandacht voor het werken op de toestellen. Er is echter zeker ook aandacht voor kinderen die nog geen Beweegdiploma 1 hebben behaald. Daarom worden er verschillende type lessen aangeboden. Neem voor meer informatie contact met ons op, dan bekijken we samen in welke groep uw kind het beste tot zijn recht komt.

Klik hier om een filmpje te zien over het Nijntje Beweegdiploma.

Op woensdag kunnen ook de iets oudere kinderen terecht  (t/m groep 2 van de basisschool) voor wie het prettiger is om in een kleine zaal te gymmen.

Lesrooster
Woensdag 15.15 - 16.15 uur
Zaterdag    08.55 - 09.55 uur

Locatie
Woensdag:   Turnhal De Kazerne, gebouw 29
Zaterdag:     Gymzaal Markeent, Sint Jozeflaan 102, 6006 JN Weert 

Contributie

€38,50 per 2 maanden*. Dit bedrag wordt 5x per jaar geïnd.
*inclusief bondscontributie.

Mensen met een smalle beurs kunnen zich melden bij Stichting Leergeld. Deze stichting onderzoekt of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de contributie.