Bovenbouw

 
De bovenbouw groep bestaat uit turnsters van 12 jaar of ouder (leeftijdscategorie Jeugd 2 tot en met Senior). Deze turnsters komen uit in de 1e, 2e of 3e divisie.
De 1e en 2e divisie traint vier keer per week. De 3e divisie turnt drie keer per week.

De turnsters trainen met het doel om uit te komen op landelijke wedstrijden. Als leidraad voor onze trainingen gebruiken wij de eisen die door de KNGU worden opgesteld per niveau. We streven naar mooi uitgevoerde oefeningen, met het oog gericht op een hoge D-score. Van daaruit werken we verder aan de toekomst, waarbij complexere onderdelen belangrijk zijn. Loopt het niet lekker? Of is de combinatie met school of werk te druk? Bij ons staat een open gesprek dan altijd centraal!
 
Lesrooster
Maandag     18.00-20.00 uur
Dinsdag       18.00-20.30 uur
Donderdag  17.30-20.00 uur
Vrijdag         17.00-19.30 uur

Locatie
Turnhal De Kazerne, Kazernelaan 101, gebouw 29

Contributie
De contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren.