Ouder & Kind Gym: spelend leren

Het beweegprogramma van Ouder & Kind Gym is ontwikkeld door de KNGU. Samen met een ouder of verzorger gymmen kinderen vanaf 2,5 tot en met 6 jaar onder deskundige begeleiding.  

We werken spelenderwijs aan alle oefeningetjes die leiden tot Beweegdiploma 1. In de lessen komt bijvoorbeeld voorbij:

  • Slaan tegen een ballon (volleybal)
  • Schoppen tegen bv. een pittenzakje of harde, zachte, grote of kleine ballen (voetbal)
  • Vangen/gooien van bovenstaand materiaal (handbal)
  • Het stimuleren van ritme tijdens zangspelletjes het maken van arm- en beenbewegingen
  • Slaan met knots tegen bal (hockey)
  • Diverse vormen van rollen, duikelen, steunen en evenwicht (gymnastiek)|

Het kind wordt op een positieve manier gestimuleerd tot het zich eigen maken van nieuwe motorische (en vaak ook sociale) vaardigheden.

Lesrooster
Woensdag van 10.00-10.45 uur
Zaterdag van   10.00-10.45 uur
Zaterdag van   10.45-11.30 uur

Locatie
Gymzaal Markeent, Sint Jozeflaan 102, 6006 JN Weert 

Contributie
€ 40,00 per 2 maanden*. Dit bedrag wordt 5x per jaar geïnd.
*Vanaf 01-09-2022; inclusief bondscontributie. 
Mensen met een smalle beurs kunnen zich melden bij Stichting Leergeld. Deze stichting onderzoekt of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de contributie.