Wachtlijst

De groepen voor jonge kinderen zitten soms vol door een tekort aan trainers. De gemiddelde tijd dat iemand op de wachtlijst staat bedraagt tussen de 0 en 6 maanden. We werken hard aan het opleiden van nieuwe trainers. Jaarlijks bieden we een groepje assistenten de mogelijkheid om een opleiding te volgen bij de KNGU. Dat doen ze in hun eigen vrije tijd. 

Sinds kort werken we met een aparte inschrijving voor proeflessen waarbij u kunt aangeven naar welke groep uw voorkeur uitgaat. Op die inschrijving kunt u ook aangeven of we ergens rekening mee moeten houden. Het is voor ons echter niet bij te houden om tussentijdse wensen voor elk kind  dat op de wachtlijst staat, apart te registreren. Bijvoorbeeld wanneer de zwemles afgelopen is of wanneer een bepaalde gezinssituatie verandert door werk, opvang of iets dergelijks.  

Zodra er een plekje vrij komt in de afdeling van uw kind, nemen wij contact met u op. Daarbij hanteren we de volgorde van inschrijving per afdeling. Als u bovenaan de lijst staat krijgt u bericht van ons, óók als er een plekje vrijkomt op een andere tijd dan uw voorkeur. U kunt er dan voor kiezen om op de wachtlijst te blijven of om toch die vrije plek te benutten.