Hoe het begon

De Rooms-Katholieke Scherm- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert werd opgericht op 17 december 1902 met als doel het beoefenen en bevorderen van schermen, gymnastiek en aanverwante sporten. Om lid te kunnen worden van de vereniging, werd van de leden verwacht rooms-katholiek te zijn en te getuigen van goed godsdienstig en zedelijk gedrag. In de beginjaren ging het sporten er nog primitief aan toe: van sportschoenen hadden nog slechts weinigen gehoord, laat staan dat men het geld ervoor over had deze aan te schaffen. Veel leden droegen dan ook gewoon hun klompen tijdens de trainingen.

De vereniging kampte destijds met de nodige tegenslagen, waardoor men in 1908 besloot de repetities te staken. Pas enkele jaren later werd oefentoestel ‘het paard’ verkocht aan de broeders van het pensionaat Saint Louis en lijkt Jan van Weert ter ziele... 
Echter, na enkele maanden verscheen er een oproep in de krant om de vereniging een doorstart te laten maken. En met succes! Onder de nieuwe naam Gymnastiekvereniging Jan van Weert maakt de vereniging de volgende jaren haar opwachting bij heel wat feesten en activiteiten in de stad.

Inmiddels zijn we ruim honderd jaar verder. Het aantal verenigingen in Weert is flink toegenomen en Jan van Weert heeft op dit moment nog altijd 400 leden. Het jongste lid is twee jaar oud en het oudste lid is de leeftijd van tachtig inmiddels ruim gepasseerd. Het doel is echter nog altijd hetzelfde: mensen van alle leeftijden met plezier laten bewegen op hun eigen niveau.