Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Voor iedere 55-plusser die fit wil blijven!

Het doel van MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) is in groepsverband bewegen met plezier. Speels bewegen betekent omgaan met motorische eigenschappen, zoals kracht, snelheid, lenigheid, uithoudings- en coördinatievermogen. We proberen met speels bewegen die motorische eigenschappen te onderhouden en/of te verbeteren. Door in groepsverband te werken stimuleren we het speelgedrag, sportgedrag en de activiteiten in het dagelijkse leven. De lessen worden gegeven met veel variatie en aanpassingen zodat het voor ieders niveau uitdagend en ook haalbaar is.

Lesrooster
Woensdag 09.00-10.00  
Woensdag 10.45-11.45   
Zaterdag 09.00-10.00 uur 


Locatie
1. Gymzaal Markeent, Sint Jozeflaan 102, 6006 JN Weert 
2. Sporthal Boshoven, Vrakkerveld 2, 6002 AZ Weert 
3. Sportzaal Kennis en Expertise Centrum, Beatrixlaan 3, 6006 AH Weert

Contributie
€ 42 per 2 maanden