Bestuur

Collegiaal bestuur
Sinds 2018 bestuurt Jan van Weert haar vereniging zonder hiërarchie en dus zonder voorzitter. Dat heet een collegiaal bestuursmodel. Dat bestuursmodel werkt het beste met een klein slagvaardig team waarin bestuursleden zowel ieder een specifiek bestuurlijke aandachtsgebied hebben als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Besluitvorming vindt plaats door consensus en het bestuur spreekt altijd met één mond. De verenigingscoõrdinator vertegenwoordigt de beroepskrachten en heeft een adviserende rol in het bestuur.   

Bestuursvorm
Sinds de komst van de verenigingscoõrdinator werkt het bestuur beleidsbepalend. In tegenstelling tot een uitvoerend bestuur is een beleidsbepalend bestuur vooral koersbepalend in wat er gedaan moet worden en hoe dat het beste tot stand kan komen. Het voorbereiden gebeurt door óf een speciale werkgroep óf door beroepskrachten. Het aansturen van de uitvoering kan door bestuurders of door de verenigingscoõrdinator gedaan worden. Deze bestuursvorm past beter bij de omvang van onze vereniging. Het geeft ook ruimte aan vrijwilligers die hun expertise in willen zetten voor de vereniging in een afgebakend gebied of een afgebakende periode of tijdsbestek. 

Verenigingscoõrdinator
Daar waar het bestuur gericht is op de continuïteit van de vereniging op bestuurlijk gebied, is de vereniging coördinator gericht op de continuïteit van de vereniging op operationeel gebied. Het bestuur maakt keuzes in het beleid en speerpunten en zorgt voor de voorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering over te kunnen gaan. De vereniging coördinator zorgt dat de gewenste uitvoering tot stand komt binnen de gegeven voorwaarden. De coördinator is de spil van de vereniging. Dat betekent zeker niet dat deze coördinator alles zelf moet doen, want verenigen doen we samen. Zij enthousiasmeren trainers, ouders en vrijwilligers om mee te doen. De vereniging coördinator (en)  werken op contractbasis. 

Bestuurstaken
Het bestuur heeft als team een aantal kerntaken:

Beleid maken missie, visie, ambities, speerpunten
Verantwoorden    inzet van mensen en middelen
Toezicht houden    intern reilen en zeilen
Vertegenwoordigen    aanspreekpunt voor externe partijen   
Continuïteit borgen anticiperen op (maatschappelijke) veranderingen 

Het bestuur heeft regelmatig afstemming met vrijwilligers door één afgevaardigde uit een bepaalde commissie of werkgroep uit te nodigen in het bestuuroverleg. Daarin brengen we elkaar op de hoogte van nieuwe inzichten, oplossingen en wensen.