Nieuwe statuten

Nieuwe Statuten ter goedkeuring in Algemene Leden Vergadering van donderdag 7 juli 2022

In juli 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden op de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Het bestuur heeft de wetswijziging getoetst met onze statuten uit 2016. Helaas konden we daarmee niet meer aan de nieuwe wet- en regelgeving voldoen. Een statutenwijziging is noodzakelijk geworden. We hebben de kans aangegrepen om de nieuwe statuten inhoudelijk aan te passen aan de normen van deze tijd. Waar mogelijk zijn de teksten beter leesbaar en dus begrijpelijker gemaakt. Ook is de nieuwe bestuursvorm (zonder voorzitter) daarmee geformaliseerd. 

 

De nieuwe concept statuten zijn besproken met de trainers en getoetst door de KNGU. Na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering op 7 juli, zullen de staturen aangeboden worden aan de notaris ter bekrachtiging. 

Downloads:

Nieuws Overzicht