Voorselectie

Turnen begint bij de recreanten. Vanuit de recreatieve groepen, of na geselecteerd te zijn bij een testdag, kunnen meisjes die talent hebben voor turnen na goed overleg met de ouder(s) doorstromen naar onze voorselectie. In de voorselectie turnen meisjes van 5, 6 en 7 jaar oud met een aanleg voor bewegen en turnen. In deze groep werken we aan de basisvoorwaarden voor het turnen: vormspanning, lenigheid, lichaamsbeheersing, kracht, snelheid en coördinatie. Plezier staat voorop in deze groep, maar we werken wel toe naar de wedstrijdoefenstof van de KNGU.

Lesrooster
Dinsdag 16.00-19.00 uur
Zaterdag 09.00-12.00 uur

Locatie
Turnhal De Kazerne, gebouw 29

Contributie
De contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren.

Meer informatie via: 
penningmeester@janvanweert.nl