Notulen Algemene Leden Vergadering Jan van Weert                

Datum: 4 oktober 2017 (20.00 - 21.00 uur)

Plaats: Restaurant de Liefhebber, Beekstraat 45A in Weert

 

Aanwezig:

Lukie Dentener, Timi Schlatmann, Karlijn Schlatmann, Sanne Teunissen, Virgil Nagel, Angeline de Vries, Sandy Kreemers, Hub Kreemers, Coby Maas, Natascha Heuvelmans, Michelle Hendrikx, Denise Neijnens, Karla Mennen, Nicole Weijers, Lidian de ronde, Saskia Wilson, Marieke Vissers, Marly Claassen, Angelique van Appeven, Erwin Driessen, Godelief Geerlings, Gerlinde Smolenaers, Dorien de Veen, Ingrid Heijmans, Lian Keersemakers, Danielle Krikke, Truus de Waal, Anneke Janssen, Edith Everaerts, Taco Tak, Gerard Mooijenkind.(*)

 

Afgemeld:

Afwezig: overige leden

*(Bij gebrek aan een presentielijst hoop ik dat deze lijst volledig is.)

 

Agenda

1. Opening

2. Verslag kascontrole commissie

3. Decharge Penningmeester en Secretaris (Voorzitter is per 1 juli afgetreden)

4. Verkiezing en benoeming nieuw bestuur

5. Korte update nieuwe turnhal

6. W.v.t.t.k.

7. Afsluiting

 

Vliegende start commissies (21.00 - 22.00)

1. Ludiek startschot samenwerking

2. Kennismaking in de eigen commissie met verantwoordelijk bestuurslid

 

 1. Opening

Nicole Weijers opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 

2. Verslag kascontrole commissie

De Kascontrole is uitgevoerd door Anneke Janssen, Phil Meulen en Toos Coolen . Deze is goedgekeurd.  Truus de Waal geeft aan dat haar is opgevallen dat de laatste paar maanden het spaargeld aardig is teruggelopen en dat zij geen oorzaak heeft kunnen achterhalen.

 

3. Decharge Penningmeester en Secretaris

(De oudvoorzitter, Hub Kremers, is op 1 juli j.l. afgetreden)
Decharge van oud-bestuursleden: Coby Maas en Natascha Heuvelmans.
Denise bedankt het oude bestuur voor hun inzet en overhandigd een presentje.

 

4. Verkiezing en benoeming nieuw bestuur

De kandidaat bestuursleden worden kort voorgesteld door Nicole en er wordt aangegeven voor welke functie iedere kandidaat zich wil inzetten:

Saskia Wilson (penningmeester)
Marieke Vissers (Secretaris)
Marly Claassen (commissaris externe betrekkingen)
Lidian de Ronde (commissaris interne betrekkingen)
Nicole Weijers (commissaris activiteiten)> Nicole is reeds bestuurslid (sinds april 2017)   

Nicole vraagt of de aanwezige leden van de ALV akkoord gaan met stemmen middels de hand opsteken> Zij gingen akkoord. Bestuur is unaniem gekozen door de aanwezigen.

 

5. Korte update nieuwe turnhal

Update turnhal door Karla Mennen. De ambitie is om er in mei 2018 in te kunnen.
Er zijn vertragingen geweest omdat wij afhankelijk zijn van de eigenaar van de hal en zijn verbouwplanning.

 

6. Wvttk: Vragen?

 Erwin: wanneer kunnen we starten met de kantine in de nieuwe hal? 
 Antwoord: dit kan al tijdens het bouwen.

 Er waren verder geen vragen.

 

7. Afsluiting

De vergadering wordt om 20:40 gesloten en alle leden worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. De commissieleden verzamelen en gaan bij elkaar zitten voor de vliegende start en kennismaking.

 

Postadres:

Turn- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert
Hushoverheggen 60
6031 LJ  Nederweert

Kamer van Koophandel:    40175950

Ledenadministratie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsors                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Bestuur

Met de ambities van Jan van Weert groeien ook de bestuurstaken. In het huidige bestuur zijn enkele verschuivingen waardoor we voor de navolgende bestuursfuncties nieuwe collega’s zoeken.

Graag komen wij contact met de nieuwe:

-         Secretaris

-         Penningmeester

-         Algemeen bestuurslid (2x)

Door een vergroting van het bestuur kunnen we ervoor zorgen dat de taken beter verdeeld worden en alle bestuursleden minder tijd kwijt zijn met hun bestuurstaken. Dit zal het voor iedereen prettiger maken. Daarnaast zijn we als vereniging slagvaardiger en minder kwetsbaar.

Vele handen maken tenslotte licht(er) werk!

Graag komen wij in aanraking met geïnteresseerden. In een persoonlijk gesprek zullen we ieders mogelijkheden en wensen uitgebreid bespreken. Iedereen die geregeld tijd wil maken voor onze mooie club nodigen wij van harte uit te reageren op deze oproep.

Graag tot snel!

Heeft u een vraag of opmerking gericht aan de leiding van Jan van Weert?

Gebruik het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Commissieleden

Om de slagkracht van het bestuur verder te vergroten en gedetailleerde te kunnen werken wordt een structuur van commissies opgezet.

Deze commissies houden zich bezig met verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan:

-         PR & Communicatie

-         Sponsoring

-         Lief & Leed

-         Wedstrijdzaken

-         Personeel

-         Ontwikkeling & Beleid

Deze commissies houden zich bezig met de uitwerking van onderwerpen die vanuit het bestuur worden aangereikt. Daarnaast adviseert en informeert men het bestuur en voorziet met haar van alle relevante informatie.

Commissies komen in de regel 4 tot 8 keer per jaar bij elkaar (al gelang de noodzaak) en opereren in de regel zelfstandig onder supervisie van een verantwoordelijk bestuurslid of afgevaardigde van het bestuur.

Go To Top